55f71664d3cb9484fcf9aefef762edff
13.5.2024
08:00

Insändare: Socialdemokraterna är lösningen mot ytterhögerns inflytande och bästa sättet att trygga det svenska mandatet

EU-valet närmar sig och med det en stundtals förvirrande politisk scen där både valallianser och framtida samarbeten är i fokus. Förvirringen finns hos den moderata högern och liberalerna.

Dels vill de nu omdefiniera vad ytterhögern är genom att säga att ECR-gruppen (till vilken Sannfinländarna och Sverigedemokraterna hör) inte är ytterhöger. Nu är det bara ID som är ytterhöger. Samtidigt säger sig liberalerna och moderata högern vara dem som kan stoppa ytterhögern, och i denna ytterhöger räknas också Sannfinländarna in. Ett exempel på detta är Ole Norrbacks insändare daterad 2.5.

EPP-gruppen (till vilken Saml och KD hör) har aldrig tidigare i EU-val öppnat upp för samarbete med ytterhögern. Inför detta val har frontfigurerna von der Leyen och Weber öppnat för samarbete med ECR. Det kan få djupa konsekvenser för EU:s framtid. Det är en verklighet vi inte kan blunda för. Vi har i Finland och Sverige sett hur snabbt förändringen sker och vilka konsekvenser det får i synen på mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Också liberalerna runtom i Europa har visat en tendens att samarbeta med ytterhögern, vilket är djupt oroande. SFP i Finland har exempelvis möjliggjort en regeringsbas med Sannfinländarna, och Liberalerna i Sverige har låtit Sverigedemokraterna få stort inflytande. Det är svårt att lita på att Renew (liberalernas grupp) i EU-parlamentet skulle agera som en effektiv broms mot ytterhögern när deras nationella grenar har släppt fram dessa krafter.

S&D, den socialdemokratiska gruppen, står nu som en mur mot denna utveckling. Med tillräckligt stort stöd i valet kan de hindra EPP från att bilda majoritet med ytterhögern och därigenom säkerställa att de centrala linjedragningarna i EU fortsätter att göras i samarbete mellan S&D och EPP. Det är en avgörande fråga för EU:s framtid och för att säkerställa att den politiska kursen inte svänger mot ytterhögern.

SDP lovade i riksdagsvalet att inte samarbeta med Sannfinländarna. Orsakerna var uppenbara. Det löftet gäller också i EU-valet, att inte samarbeta med ytterhögergrupperna ECR och ID. 

Ur ett finlandssvenskt perspektiv vill jag också lyfta fram att Socialdemokraterna i Finland och Finlands Svenska Socialdemokrater kommer att jobba hårt för att det svenska mandatet ska tryggas via Socialdemokraterna. Via den större S&D-gruppen i Europaparlamentet skulle det svenska mandatet få ett större inflytande.

Det är nu vi måste agera för att säkerställa att EU fortsätter att vara en plats för samarbete, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

Dimitri Qvintus, FSD:s ordförande, kandidat i EU-valet

Publicerad 13.5 i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Österbottens tidning