55f71664d3cb9484fcf9aefef762edff

Om Dimitri Qvintus

Politik handlar om att interagera med människor. Här är några fakta om Dimi och vad han gör.

Vem är Dimi?

Dimi är far till två små barn från Helsingfors, född i Iisalmi. Dimis modersmål är finska, och med sin partner talar han svenska. Dessutom talar han flytande engelska och tyska, och har en god förståelse för norska samt grundläggande kunskaper i franska och italienska.

Dimi är medlem i Socialdemokraternas partistyrelse, ordförande för partiets Europa-arbetsgrupp och ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. För närvarande är han chef för strategisk kommunikation inom den privata sektorn. Innan dess ledde han kommunikationen, samhällsrelationerna och hållbarhetsfrågor för den internationella börsnoterade koncernen Bayer Nordic i Norden och Baltikum. Tidigare arbetade han som särskild rådgivare åt statsministrarna Rinne och Marin. Dessutom har Dimi haft en 10-årig karriär inom centrala rådgivarroller i regeringar och riksdagen.

Dimi har hanterat många utmanande situationer och starkt tryck under sin karriär. Han tjänstgjorde som särskild rådgivare åt statsministern när Finland hade ordförandeskapet i EU. Under ordförandeskapet blev han bekant med EU-påverkan, EU-ländernas huvudstäder och ledare samt EU:s toppmöten i Bryssel. Dessutom har han lett hållbarhet, kommunikation och samhällsrelationer för en internationell börsnoterad koncern i åtta länder.

Dimi försvarar konsekvent rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och västerländsk demokrati. Dessutom är hans huvudsakliga valteman fred och intern fred på kontinenten.